Το γραφείο μας εκπροσώπησε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση εστίασης σε αίτηση οργανισμού συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπεί ερμηνευτές, εκτελεστές και παραγωγών υλικών φορέων ήχου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την αίτηση ο οργανισμός ζητούσε να καθοριστεί εύλογη αμοιβή για πνευματικά δικαιώματα που οφείλονταν δήθεν από τη χρήση μουσικής σε εκπροσωπούμενους καλλιτέχνες για παρελθόντα έτη λειτουργίας της επιχείρησης, να υποχρεωθεί η επιχείρηση στην προσκόμιση μουσικού καταλόγου στον οργανισμό καθώς και να υποχρεωθεί στην καταβολή του μισού ποσού που ο οργανισμός ζητούσε έως τη συζήτηση σχετικής αγωγής. Το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση καθώς έκρινε από το προσκομισθέν αποδεικτικό υλικό  και την ακροαματική διαδικασία και ότι δεν πιθανολογείται η χρήση μουσικής που οφείλονται συγγενικά δικαιώματα.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ.