Ο Σπύρος Τζουανόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Γενικού Δικαίου με ειδίκευση στο Ποινικό Δίκαιο και τη Θεωρία Δικαίου. Σήμερα βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης της διπλωματικής του εργασίας για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πολεοδομίας-Χωροταξίας της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αφού ολοκλήρωσε την άσκηση του σε γραφεία εργατικού και ποινικού δικαίου, άνοιξε το δικό του γραφείο το 2012. Έκτοτε, ασχολείται ενεργά με τη μάχιμη δικηγορία εκπροσωπώντας φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Συνεργάζεται με οργανώσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναλαμβάνοντας ανά την Ελλάδα την εκπροσώπηση αιτούντων/ουσών άσυλο ενώπιον της Διοίκησης και δικαστηριακά σε όλες τις βαθμίδες της διοικητικής και ποινικής δικαιοσύνης. Αρθρογραφεί τακτικά για ζητήματα δικαίου, δικαιωμάτων, θεωρίας της χωροταξίας και πολιτικής.

link: www.linkedin.com/in/spyros-tzouanopoulos-9a9a8411b