Το γραφείο μας καλύπτει όλες τις ανάγκες σε ό,τι έχει να κάνει με την αγοραπωλησία ενός ακινήτου: από το στάδιο της έρευνας αγοράς και των διαπραγματεύσεων, την κατάρτιση της σύμβασης αγοραπωλησίας, τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις και διευθετήσεις στο Κτηματολόγιο, μέχρι και την ρύθμιση της λειτουργίας του και την εκπροσώπηση σε δικαστικές επιλύσεις διαφορών που ενδέχεται να ανακύψουν. Παρέχουμε αποτελεσματικές λύσεις σε ζητήματα που μπορεί να προκύψουν συνεπεία του χωροταξικού- πολεοδομικού σχεδιασμού σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες του γραφείου (πολιτικός μηχανικός, εκτιμητής ακινήτων, συμβολαιογράφος).
Ενδεικτικές υπηρεσίες:

  • Έρευνα στο υποθηκοφυλακείο
  • Έλεγχος χρήσεων γης και χωροταξικών-πολεοδομικών περιορισμών
  • Εργολαβικά
  • Tακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών (N. 3843/2010, 4014/2011, 4178/2013)
  • Καταρτίσεις συμβάσεων αγοραπωλησίας ακινήτων
  • Έκδοση οικοδομικής άδειας
  • Κτηματογράφηση, ενστάσεις, διόρθωση αρχικών εγγραφών και κτηματολογικών στοιχείων
  • Συμβάσεις σχετικές με τη λειτουργία του ακινήτου: μισθώσεις,συμβάσεις διαχείρισης, κανονισμός λειτουργίας