Αναλαμβάνουμε την νομική υποστήριξη επιχειρήσεων στο σύνολο της δραστηριότητάς τους. Από την ίδρυση και την διεκπεραίωση κάθε πολύπλοκης διαδικασίας αδειοδότησης όπου αυτή απαιτείται, την νομική συμβουλευτική και επίλυση θεμάτων που προκύπτουν στην επιχειρηματική καθημερινότητα, μέχρι την δικαστική εκπροσώπηση για πάσης φύσεως θέματα, το γραφείο είναι διαθέσιμο 24/7 για τη διασφάλιση των συμφερόντων της επιχείρησης.

Ενδεικτικές υπηρεσίες:

  • Σύσταση, τροποποίηση και  εκκαθάριση κάθε μορφής εταιρείας
  • Σύνταξη επαγγελματικών μισθωτηρίων
  • Αδειοδότηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και τις σχετικές γνωστοποιήσεις
  • Κατοχύρωση και ανανέωση εμπορικού σήματος
  • διαπραγμάτευση, σύνταξη και εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής κάθε είδους εμπορικών συμβάσεων
  • διαπραγμάτευση, σύνταξη και εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής κάθε είδους συμβάσεων εργασίας-έργου
  • Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων
  • Εκπροσώπηση στα Πολιτικά Δικαστήρια για κάθε είδους αστική διαφορά  που αφορά την επιχείρηση (ενδεικτικά: εμπορική, αθέμιτος ανταγωνισμός, μισθωτική, διαφορά με οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων κα)
  • Εκπροσώπηση στα Ποινικά Δικαστήρια για αδικήματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (ενδεικτικά: περιβαλλοντικά,φορολογικά, πνευματικής ιδιοκτησίας)
  • Εκπροσώπηση στα Διοικητικά Δικαστήρια για διαφορές με τη Διοίκηση (ενδεικτικά: φορολογικές, πολεοδομικές, περιβαλλοντικές)