Άρθρο 22 του Συντάγματος : Προστασία της Εργασίας

1. H εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Kράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.
Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.

Οι εργασιακές σχέσεις δοκιμάζονται καθημερινά σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον που συχνά εκθέτει τους εργαζόμενους σε αυθαιρεσίες. Το γραφείο μας θωρακίζει τα συμφέροντα τους σε κάθε πτυχή της εργασιακής σχέσης, αναλαμβάνοντας την εκπροσώπηση ενώπιον της εργοδοσίας, της Επιθεώρησης Εργασίας, της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. Αντίστοιχα, αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση δημοσίων υπαλλήλων σε πάσης φύσεως διαφορές με τη Διοίκηση.

Ενδεικτικές υπηρεσίες:

  • Εκπροσώπηση σε πάσης φύσεως διαπραγματεύσεις με τον εργοδότη
  • Εκπροσώπηση σε διαφορές που αφορούν απόλυση/επαναπρόσληψη, δεδουλευμένα
  • Εκπροσώπηση σε διαφορές σχετικά με τις συνθήκες εργασίας (ασφάλεια, υγιεινή, όροι εργασίας)
  • Εκπροσώπηση σε διαφορές από διακρίσεις στο χώρο εργασίας
  • Προστασία προσωπικών δεδομένων εργαζομένων
  • Αξιώσεις δημοσίων υπαλλήλων σχετικά με μισθολογικά, μετατάξεις, προαγωγές, άδειες
  • Εκπροσώπηση δημοσίων υπαλλήλων που υπόκεινται σε πειθαρχική έρευνα-δίωξη- ΕΔΕ