Τελευταία ενημέρωση : 07/05/2020

Ποιοί είμαστε

Είμαστε το SOLID.LAW «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». Η διεύθυνση της σελίδας είναι: https://solid.law.

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Cookies

Η ιστοσελίδα μας κάνει χρήση κάποιων τεχνολογιών για τη πρόσβαση σε ΑμΕΑ, οι οποίες τεχνολογίες εφόσον ενεργοποιηθούν, αποθηκεύουν κάποια αντίστοιχα cookies. Τα συγκεκριμένα cookies δεν περιέχουν καμία προσωποποιημένη πληροφορία και διαγράφονται από το browser μόλις λήξει η πλοήγηση στο solid.law (session cookies). Συγκεκριμένα τα cookies που μπορεί να αποθηκεύσει το solid.law :

Cookie Τύπος Διάρκεια Περιγραφή
a11y-high-contrast session μέχρι τη λήξη της συνεδρίας cookie για τη προσβασιμότητα ΑμΕΑ. αν ενεργοποιηθεί η επιλογή μεγάλης αντίθεσης για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ, αποθηκεύεται το συγκεκριμένο cookie στο browser του επισκέπτη μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του.
a11y-larger-fontsize session μέχρι τη λήξη της συνεδρίας cookie για τη προσβασιμότητα ΑμΕΑ. αν ενεργοποιηθεί η επιλογή μεγαλύτερου fonts για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ, αποθηκεύεται το συγκεκριμένο cookie στο browser του επισκέπτη μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Αρχεία Καταγραφής (access logs)

Οι επισκέπτες της σελίδας να γνωρίζουν ότι διατηρείται και αρχείο καταγραφής (log) επισκεπτών από το πάροχο φιλοξενίας. Περισσότερα για τα αρχεία καταγραφής και τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται, μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Με ποιούς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Με κανένα άλλο μέρος. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο είναι διαθέσιμα μόνο στους διαχειριστές του.

Πως προστατεύουμε τα στοιχεία σας

Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά κρυπτογραφημένες συνδέσεις για την επικοινωνία με τη σελίδα (https) και υιοθετούμε και όλα τα αντίστοιχα μέτρα που έχει λάβει ο πάροχος φιλοξενίας, σχετικά με τη προστασία των δεδομένων και της επικοινωνίας.