Είτε πρόκειται για υποθέσεις της καθημερινής ζωής είτε πολύπλοκα ζητήματα που απαιτούν διεπιστημονική αντιμετώπιση και σύνθετη στρατηγική, το γραφείο έχει εκπροσωπήσει εντολείς με κάθε είδους ανάγκες και απαιτήσεις. Η δουλειά μας είναι ένας συνεχής αγώνας για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του εντολέα παρέχοντάς ξεκάθαρη εικόνα σε κάθε στάδιο και δίνοντας ρεαλιστικές και προσεκτικά συμβουλές σε γλώσσα κατανοητή, επιδιώκοντας την ενεργό εμπλοκή του σε κάθε στάδιο. Η ταξινόμηση των υπηρεσιών που ακολουθεί δεν υπακούει στην αυστηρή κατηγοριοποίηση των κλάδων δικαίου της έννομης τάξης και είναι ενδεικτική, καθώς σπάνια μια ολοκληρωμένη νομική υπηρεσία κατατάσσεται αποκλειστικά σε μια από τις κάτωθι κατηγορίες.

  • Ποινικό
  • Ανθρώπινα δικαιώματα
  • Αδικοπραξία
  • Εργασία
  • Επιχείρηση
  • Προσωπικά δεδομένα
  • Ακίνητα- Πολεοδομικό δίκαιο