Αστικός Κώδικας

Άρθρο 914

Όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει.

Συχνά φυσικά πρόσωπα εμπλέκονται σε ατυχήματα, στον δρόμο, στην εργασία ή αλλού, συνέπεια ανθρώπινης αμέλειας ή και δόλου. Η διεκδίκηση αποκατάστασης της ζημίας και της ηθικής βλάβης μετά από ατύχημα είναι μία απαιτητική και χρονοβόρα νομικά διαδικασία, η οποία σε συνδυασμό με τις συνέπειες του συμβάντος δοκιμάζει το θύμα και τους οικείους του. Το γραφείο μας παρέχει συνολική εκπροσώπηση στο σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών, εξωδικαστικών και δικαστικών, ώστε να διασφαλίσει δίκαιη αποζημίωση.

Ενδεικτικές υπηρεσίες:

  • Τροχαία ατυχήματα
  • Εργατικά ατυχήματα
  • Αστική Ευθύνη Δημοσίου από υπαίτιες ενέργειες
  • Ιατρική αμέλεια